SDRUŽENÍ ČESKÁ ŘEPKA

 

Sdružení Česká řepka vzniklo v roce 1997 na základě smluvního ujednání většiny organizací, zainteresovaných na geneticko-šlechtitelském výzkumu a praktickém šlechtění řepky v ČR, za účelem šlechtění nových odrůd a jejich následného uvádění do oběhu.

Členy dobrovolného sdružení se staly:
Oseva PRO s.r.o.
SEMPRA PRAHA a.s.
SELGEN, a.s.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně (VÚRV).

 

Pro zachování a další úspěšný rozvoj šlechtění řepky v České republice bylo nutné rozvinout týmovou spolupráci od základního výzkumu až po vytváření konkurenceschopných domácích odrůd, přizpůsobených našim půdním a klimatickým podmínkám. Byla dohodnuta pravidla spolupráce a vzájemné kompetence. V rámci sdružení pak došlo k rozdělení oblastí působení tak, aby byla zajištěna provázanost výzkumu se šlechtěním a optimálně se využily rozpracované šlechtitelské materiály, personální, materiální a finanční prostředky jednotlivých pracovišť.

Sdružení účelově spolupracuje i s dalšími pracovišti, zejména se zemědělskými univerzitami.