Společně řešené projekty NAZV MZe ČR

 

Inovace šlechtitelských postupů u řepky ozimé s využitím zlepšených výchozích materiálů a biotechnologických metod (2000-2004)

Cíle:

 

Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky (2004-2008)

Cíle: