Odrůdová skladba a novošlechtění sdružení "Česká řepka"

Sdružené organizace vycházejí z mnohaleté tradice šlechtitelské práce a tak se z těchto pracovišť lze v nabídkách ještě setkat s již překonanými odrůdami SLAPSKÁ STELA a ODILA, registrovanými v letech 1996-7. Nová níže uvedená novošlechtění tak převzala pozitivní vlastnosti obou uvedených odrůd a současně na kvantitativně i kvalitativně vyšší úrovni dosáhly zlepšení u parametrů dříve jen průměrných.

APLAUS

Plastická odrůda vhodná do všech oblastí, dobrá podzimní pokryvnost porostu, vhodná pro časné výsevy - nemá sklony k přerůstání.
Rostliny středně vysoké až vysoké - střední odolnost k poléhání.
Vyšší odolnost k černi řepkové a dobrá odolnost k houbovým chorobám (hlízenka, fomové černání stonku).
Dobrá mrazuvzdornost - přezimování v průměru let 2003-2006 (ÚKZÚZ) bylo 84%, v zimě 2002/03 středně odolná.
Velmi dobrá kvalita - nízký obsah glukosinolátů (GSL), průměr za 4 roky 11,22 ?mol/g semene, dobrá olejnatost a vysoký obsah kyseliny olejové.

Agrotechnická doporučení

Optimální termín setí a hustota setí
- výsev do poloviny agrotechnického termínu, vhodná i pro časné výsevy
- nemá sklony k přerůstání
- optimální hustota na jaře 45-60 rostlin/m2
Rajonizace
- odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí
- vhodná i do vyšších poloh
Strategie hnojení dusíkem
- hnojení v obvyklých termínech v dávce 150-180 kg/ha
Fungicidní a morforegulační opatření
- podzimní ošetření morforegulátorem s fungicidní složkou se pozitivně projeví při intenzivním pěstování. Aplikace je vhodná také u přerostlých porostů a na lokalitách s výskytem holomrazů
- vhodné jsou jarní dávky morforegulátoru s fungicidním účinkem
- po pozvolné jarní regeneraci následuje rychlý růst (nutno dodržet včasný jarní termín ošetření herbicidem Galera)

BENEFIT

Benefit je novinou v sortimentu odrůd řepky ozimé. Jedná se o výnosnou pozdní až polopozdní odrůdu s velmi vysokými výnosy především v teplých oblastech.
Výhodou odrůdy je špičkový zdravotní stav. Benefit má velmi dobrou odolnost k plísni šedé, fomovému černání a hlízence. V odolnosti k těmto chorobám výrazně překonává kontrolní odrůdy.
Benefit překonává ostatní odrůdy i v odolnosti k polehání, která dosahuje průměrné hodnoty 7,9 bodů za tři roky. Výborná odolnost k polehání a odolnost k hlízence se potvrdily v roce 2008.
Benefit je odrůda s pomalejším podzimním růstem a nemá sklony k přerůstání. Odrůda je vhodná pro velmi rané setí.
Vyniká i velmi dobrou kvalitou, kdy dosahuje středního až vysokého obsahu oleje, nízkého obsahu glukosinolátů (GSL) a nízkého obashu kyseliny erukové.

Agrotechnická doporučení

Optimální termín setí a hustota setí
- výsev do poloviny agrotechnického termínu vzhledem k pomalejšímu podzimnímu vývoji.
- optimální hustota na jaře 40-50 rostlin/m2 ( u přehoustlých porostů zvýšené nebezpečí poléhání).
Rajonizace
- odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí.
- vhodná i do mrazových kotlin (pozdnější začátek jarní vegetace).
- po pozvolné jarní regeneraci následuje rychlý růst (pozor na pozdní aplikaci Galery při jarním ošetření).
Strategie hnojení dusíkem
- hnojení v obvyklém termínu, 150-180 kg/ha.
Fungicidní a morforegulační opatření
- podzimní aplikace morforegulátoru se doporučuje jako součást pěstitelské technologie.
- termín jarní dávky morforegulátoru s fungicidním účinkem podle hustoty a stavu porostu po zimě:
     řídké porosty - fáre růžice na podporu kvetení
     husté porosty - ve výšce porostu 25-30 cm proti polehání

benefit_semeno.gif (15268 bytes)

benefit_olej.gif (11512 bytes)

OPONENT

Plastická odrůda s projevem výborného výnosového potenciálu i v méně příznivých podmínkách.
Stabilní vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech.
Obsah oleje v sušině semne - sklizeň ÚKZÚZ r. 2003 = 46,24 %, r. 2004 = 49,15 %.
Vynikající kvalita šrotu (nízký obsah glukosinolátů v semeni).
Pozdní odrůda vysokého vzrůstu (termín zralosti na úrovni odrůdy Laser).
Dobrá úroveň zimuvzdornosti.
Malá tendence k podzimnímu přerůstání.
Pomalejší jarní růst = snížení rizika poškození rostlin pozdními jarními mrazy.
Velmi dobrá odolnost proti poléhání.
Dobrá odolnost proti chorobám (fomové černání stonku, čerň řepková, plíseň šedá).

Agrotechnická doporučení

Optimální termín setí a hustota setí
- vhodný výsev do poloviny agrotechnického termínu
- osivo je dodáváno ve výsevních jednotkách, optimální hustota na jaře je 45-60 rostlin/m2
Rajonizace
- odrůda je vhodná do všech pěstitelských lokalit, zvláště do teplejších lokalit a do lokalit s vyšší koncentrací řepky
Strategie hnojení dusíkem
- nevyžaduje velmi časnou jarní dávku dusíku, celková doporučená dávka je 160-180 kg/ha č.ž.
Fungicidní a morforegulační opatření
- doporučuje se podzimní aplikace Horizonu v dávce 0,8 l/ha či jiného morforegulátoru pro zvýšení zimovzdornosti
- dobrý zdravotní stav = snížené vstupy fungicidů (fungicidní ošetření je vhodné při intenzivním pěstování)

graf-oponent1.gif (14696 bytes)

graf-oponent2.gif (17882 bytes)

OPUS

Nejranější odrůda sortimentu (termín zralosti na úrovni odrůdy Viking)
Vysoký výnos semene, dobře reaguje na intenzifikační opatření.
Nejvyšší HTS v sortimentu = dobrá vitalita rostlin po výsevu (zdroj: ÚKÚZ 2005, 2006).
Rychlý podzimní vývoj bez tendence k přerůstání, tvorba silného kořenového systému.
Dobrá úroveň zimovzdornosti.
Silná větvící schopnost zajišťuje optimální hustotu porostu i v případě zvýšené mezerovosti.
Nízký vzrůst rostlin (méně nadzemní biomasy).
Dobrá úroveň odolnosti chorobám (fomové černání stonku, hlízenka obacná).
Dobrá stejnoměrnost dozrávání.

Agrotechnická doporučení

Optimální termín setí a hustota setí
- díky rychlému podzimnímu růstu je možný výsev ke konci agrotechnického termínu
- osivo je dodáváno ve výsevních jednotkách, optimální hustota na jaře je 30-60 rostlin/m2
Rajonizace
- odrůda je vhodná do všech pěstitelských lokalit
- vhodná pro základní i intenzivní agrotechniku
Strategie hnojení dusíkem
- jarní dávka v obvyklém termínu pro ranné odrůdy, celková doporučená dávka je 150-180 kg/ha č.ž.
Fungicidní a morforegulační opatření
- podzimní aplikace morforegulátoru s fungicidní složkou se pozitivně projeví při intenzivním pěstování nebo riziku přerůstání

graf-opus.gif (10611 bytes)

OKSANA

Vysoký a stabilní výnos semene ve všech oblastech.
Nový habitus rostlin - extrémní větvící schopnost, která zaplní mezery v každém řídkém porostu.
Středně raná až polopozdní odrůda (mezi odrůdami Californium a Smart).
Vysoká zimovzdornost ověřená i v laboratornívh mrazových testech VÚRV.
Vysoký obsah oleje v sušině semne - sklizeň ÚKZÚZ r. 2004 = 48,27 %, r. 2005 = 47,35 %.
Dobrá kvalita šrotu (výrazně podlimitní obsah nežádoucích glukosinolátů v semeni).
Rychlejší podzimní vývoj rostlin a dobré zakořenení.
Dobrá úroveň odolnosti proti chorobám (fomové černání stonku, hlízenka obacná, čerň řepková).
Střední až nižší délka rostlin (méně nadzemní biomasy).

Agrotechnická doporučení

Optimální termín setí a hustota setí
- možný výsev po celou dobu agrotechnického termínu
- osivo je dodáváno ve výsevních jednotkách, optimální hustota na jaře je 25-55 rostlin/m2
Rajonizace
- odrůda je vhodná do všech pěstitelských lokalit, zvláště pak do chladnějších oblastí, kde především zůročí geneticky zakódovanou zimovzdornost
Strategie hnojení dusíkem
- nevyžaduje velmi časnou jarní dávku dusíku, celková doporučená dávka je 150-180 kg/ha č.ž.
Fungicidní a morforegulační opatření
- aplikace morforegulátoru na podzim se doporučuje jen na lokalitách se silnými holomrazy, resp. pokud je porost po teplém podzimu přerostlý
- doporučuje se jedna dávka morforegulátoru s fungicidním účinkem na jaře (při méně intenzivním pěstování a nižší hustotě rostli není nutná)

graf-oksana.gif (11409 bytes)

Sdružení "Česká řepka" má ve státních odrůdových zkouškách v roce 2007/08 přihlášeno ještě dalších 6 novošlechtění zařazených v 1. roce registračních zkoušek.