Představení jednotlivých organizací

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Praha ( www.vurv.cz ) - státní příspěvková organizace.
Odbor genetiky a šlechtění se dlouhodobě podílí na řešení problematiky geneticko-šlechtitelského výzkumu v oblasti brukvovitých plodin, zejména ozimé řepky a zelenin. Laboratoř explantátových kultur se zabývá otázkami buněčných manipulací u řepky a zelenin rodu Brassica, především tvorbou dihaploidů technikou mikrosporových kultur. Pracoviště zajišťuje laboratorní testy mrazuvzdornosti a analýzy semen pomocí NIRS.

SEMPRA PRAHA a.s. ( www.sempra.cz )
akciová společnost zabývající se šlechtěním polních a zahradních plodin, výrobou základního osiva a základního rozmnožovacího materiálu. Šlechtitelská stanice Slapy u Tábora se zaměřuje na šlechtění řepky. V roce 1996 byla povolena odrůda Slapská Stela.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk ( www.agritec.cz )
privátní společnost působící v oblasti agrobiologického výzkumu, šlechtění rostlin, poradenství a služeb. Je zde akreditované pracoviště pro zkoušení odrůd, pesticidů a hnojiv - pracoviště zapsané do Seznamu osob oprávněných k určitému způsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. V oblasti šlechtění řepky se zaměřuje na metody molekulární genetiky a využití CMS ve šlechtění hybridů.

SELGEN, a.s. ( www.selgen.cz )
akciová společnost zabývající se šlechtěním polních plodin, jejich udržovacím šlechtěním a výrobou základního osiva. Disponuje kompletním vybavením pro šlechtění a výrobu osiv olejnin, luskovin, obilovin a jetelovin. Na Šlechtitelské stanici Chlumec nad Cidlinou je pracoviště specializované na šlechtění ozimé řepky, zejména hybridů na bázi CMS.

OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumný ústav olejnin Opava (VÚOl) ( www.oseva.cz/opava/Cesky/vyzkum.htm )
pracoviště zaměřené na výzkumnou činnosti v oblasti genových zdrojů olejnin, technologie pěstování, šlechtění a fytopatologie, včetně zkoušení přípravků na ochranu rostlin. Ve VÚOl bylo vyšlechtěno několik odrůd olejnin (řepka, hořčice, tykev olejná). V roce 1997 byla registrována liniová 00 odrůda Odila a E0 Oáza s vysokým obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem GSL.